Katlar Arası Basınç Farklılıkları ve Flaş Dalgalanmaları

ŞEBEKEKİ YÜKSEK SU BASINCININ AÇTIĞI SORUNLAR

Hızlı şehirleşmeyle birlikte her gün yeni binalar, evler, işyerleri su dağıtım şebekesinin yeni kullanıcıları arasına girmektedir. Su dağıtım firmaları yeni yatırımlar yaparak altyapılarını iyileştirmekte yeni su dağıtım istasyonları ve pompaları kurmaktadırlar. Ancak çoğu kez bu istasyonlardan dağıtılan suyun basıncı yeterli kontrol düzenekleri bulunmadığından standartların üzerindedir. Bu nedenle aynı şebeke üzerinde bulunmanıza rağmen sizin dışınızda yapılan çalışmalar nedeniyle basınçlarınız artmış olabilir.

Genel olarak 4 barın üzerindeki su basıncı yüksek su basıncı olarak adlandırılır. 3-3,5 barlık basıncın yeterli olduğu ev içi uygulamalarda yüksek basınç zararlıdır: su tesisatını aşındırır, tesisatlardan gürültü gelmesine, muslukların bozulmasına ve su damlatmasına sebep olur. Şebeke suyundan beslenen bir evdeki su basıncı gece veya gündüz olmasına (gece şehrin genel su tüketimi daha az olduğundan basınç daha yüksektir), evin bulunduğu semte, ilçeye, evin tepede mi yoksa aşağıda mı olduğuna, ya da apartmanın kaçıncı katında olduğuna göre belirgin farklılıklar gösterir.

KATLAR ARASI BASINÇ FARKLILIKLARINDAN OLUŞAN SORUNLARI ENGELLER

Apartmanlarda her üç katta bir yaklaşık 1 barlık basınç farkı açığa çıkar. Örneğin 6. kattaki bir dairedeki su basıncı 5 bar ise aynı apartmanın giriş katında 7 barlık bir su basıncı ölçülecektir. Aynı apartmanda veya semtte olmalarına rağmen farklı katlardaki konutlar ile aşağı veya yukarı mahalleler farklı şebeke basıncına maruz kalırlar.

Basınçtaki bu dengesizlikleri bertaraf edebilmek, kullanıcıya sabit bir su basıncı sağlamak amacıyla kullanılan musluk veya duşlarda DEBİ SABİTLEYİCİ kullanılmalıdır. Bu aparatlar şehir su şebekesinden gelen yüksek su basıncını evdeki lavabo ve duşlardaki kullanım için ideal basınç olan 1,8- 2,2 bar seviyelerine indirerek güvenli, daha elverişli bir kullanım sağlarlar. Yüksek su basıncının bulunduğu evlerde, evde bulunan tüm musluk uçlarına suyun basıncının kontrol altına alındığı bir debi sabitleyici kullanılması durumunda su tüketiminden yaklaşık %50 tasarruf sağlanabilmektedir.

Bu aparatlarla, yüksek katlı binalarda katlar arasındaki basınç farklılıklarından oluşan flaş dalgalanma sorunu da ortadan kalkar. Yani üst katlarda az, alt katlarda ise çok su akması durumu yaşanmamaktadır. Tek kaynaktan beslenen çok dağılımlı su sistemlerindeki dengesiz dağılımlar, ortak kullanımlı su sistemlerinde oluşan problemli dağılımlar son bulur.

Katlar arası basınç farklılıklarından oluşan sorunları engelleyin. Musluklarınız ve duşlarınız için HI-HIPPO Debi Sabitleyicileri kullanın. Bu aparatlarla, yüksek katlı binalarda katlar arasındaki basınç farklılıklarından oluşan flaş dalgalanma sorunu da ortadan kalkar. Yani üst katlarda az, alt katlarda ise çok su akması durumu yaşanmamaktadır.

Tek kaynaktan beslenen çok dağılımlı su sistemlerindeki dengesiz dağılımlar, ortak kullanımlı su sistemlerinde oluşan problemli dağılımları HI-HIPPO Debi Sabitleyicileri ile son bulur.